יותר

סוג שלא נתפס שגיאה: webMercatorUtils.webMercatorToGeographic אינה פונקציה

סוג שלא נתפס שגיאה: webMercatorUtils.webMercatorToGeographic אינה פונקציה


כתבתי את הקוד הבא להצגת קואורדינטות של מפה. אבל הקואורדינטות אינן מוצגות וקבלת שגיאה כלומר "לא נתפס TypeError: webMercatorUtils.webMercatorToGeographic אינו פונקציה". אנא עזור לי כיצד לפתור בעיה זו.

     מפה פשוטה        

סדר המודולים הנדרשים וחתימת הפונקציה אינם תואמים.

מהלך לזוז לעבור

"esri / geometry / webMercatorUtils", "dojo / dom"

מייד אחרי

"דוג'ו / מנתח"

צפו בסרטון: QGIS Tutorial - How to convert UTM to Latitude Longitude Coordinates. Easy Way - 2021