יותר

כיצד אתה מפעיל HTTP GET עבור submitJob עבור שירות GPS?

כיצד אתה מפעיל HTTP GET עבור submitJob עבור שירות GPS?


פרסמתי שירות GPS ל- ArcGIS Server 10.2-השירות הוא עותק של שירות קיים עם שם אחר. אני לא מקבל שגיאות במהלך הפרסום, אולם אני מקבל 404 שגיאות בעת ניסיון לשלוח עבודה באמצעות HTTP GET. הודעת HTTP עובדת מצוין-העבודה נשלחה בהצלחה והיא מסתיימת בהצלחה.

לא הגדרתי את השירות המקורי, אז אני חושב שפספסתי תיבת סימון או תצורה כלשהי במהלך תהליך הפרסום. האם יש דרך לאפשר HTTP GET עבור שירות GPS לאחר פרסום זה? אם לא, כיצד מפעילים במהלך הפרסום?