יותר

16.52.01: לארימר - מדעי הגיאוגרפיה

16.52.01: לארימר - מדעי הגיאוגרפיה


16.52.01: לארימר

צפו בסרטון: גאוגרפיה אדם וסביבה- בשפה העברית: אקלים - מאפיינים וגורמים