יותר

QGIS - צומת רשת מרחבית ומצולעים - מחזירים תאים שלמים על הגבול

QGIS - צומת רשת מרחבית ומצולעים - מחזירים תאים שלמים על הגבול


ניהלתי בתוך QGIS שתי צורות צורה: הראשונה היא רשת מרובעת מרחבית, והשנייה אזור עירוני. עכשיו ברצוני לחצות את הרשת ולהשאיר רק את התאים החופפים את העיר, ולהחזיר את כל התאים על הגבולות. עד כה השתמשתי בפונקציית Intersect המחזירה זאת:

האם יש דרך (למשל בתוך QGIS או Python) לשמור על התאים השלמים חופפים את גבולות האזור הכחול?


נסה תוסף שאילתות מרחבי זה. זה אמור לאפשר לך לעשות את מה שאתה מחפש. תוסף שאילתות מרחביות